محافظ دهان

اين قطعه برای جلوگيري از شکستن و خرد شدن دندانهاي بيـمار يا صدمه به زبان در اثر فشار زياد ناشي از شوک الکتريکي در هنگام Electroconvulsive therapy ECT مي باشد. اين مـحصول با استـفاده از مواد اولـيه بسـيار مـرغوب و بـصورت يـکبار مــصرف تولـيد گرديده و به دلــيل يکـبار مـصرف بودن مانع از انــتقال هرگونه عـفونت بين بيــماران مي‌ گردد. شکل خاص ظاهـري قطعه، امکان استـفاده و تعويـض آنرا براي کادر درماني فراهم مي آورد .

 

ویژگی محصول:
– حذف مرحله ی تمیز کردن و به کار گیری مجدد دریچه چند بار مصرف

– جلوگـیری از انتــقال آلودگی از یک بیـمار به بیـمار دیگر

– دارای مـجوز از اداره کل تجـهــیزات پزشــکی

– کمک به انجام پروســه با اطمینان بیـشتر

– طـراحی ویژه جهت سـهولت اســتفاده

– یکبار مصرف، بهداشتی و بی خطر